Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

Tuptol
Tuptol
Tuptol
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Tuptol
Tuptol
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Tuptol

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viajointskurwysyn jointskurwysyn
Tuptol
Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
Tuptol
8209 df32 500

October 20 2018

Tuptol
Tuptol
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viacarmenluna carmenluna
Tuptol
4613 d6a4
Reposted fromStorrada Storrada viacarmenluna carmenluna

October 18 2018

Tuptol
Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialove-in-vain love-in-vain
Tuptol
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viaHenuttaunebu Henuttaunebu

October 17 2018

2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viastraycat straycat
Tuptol
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viagajka gajka
Tuptol
4277 9613 500
Reposted fromoll oll viakosmata kosmata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl