Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

Tuptol
0598 126f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viastrzepy strzepy
Tuptol
2675 3603 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viawonderwall wonderwall
Tuptol
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viasugarvenom sugarvenom
Tuptol
0159 79e1
Reposted fromsavatage savatage viajedriq jedriq
Tuptol
3755 3c9e
Reposted fromEtnigos Etnigos viajedriq jedriq
Tuptol
Reposted fromtwice twice viajedriq jedriq
Tuptol
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczinok czinok
Tuptol
1212 55af
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczinok czinok
Tuptol
9177 32e7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasugarvenom sugarvenom
Tuptol
9722 6113 500
Reposted fromTamahl Tamahl viacarmenluna carmenluna
Tuptol
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
Tuptol

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Tuptol
7321 bb51 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasugarvenom sugarvenom

October 11 2018

Tuptol
I z Twoją ręką łatwiej mi się przez to miasto idzie
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
Reposted fromnaturalginger naturalginger via12czerwca 12czerwca
Tuptol
Reposted frombluuu bluuu vialetmeget letmeget
Tuptol
1238 0059
Reposted fromteijakool teijakool viawindingroads windingroads
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl