Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

Tuptol
8477 7e71
Reposted fromsilence89 silence89 viaznikajac znikajac
Tuptol
4353 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo

October 14 2018

Tuptol
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft vianergo nergo
Tuptol
Tuptol
Tuptol
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakregoslupkota kregoslupkota

October 12 2018

Tuptol
9788 2ea8 500
Reposted frommakle makle viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Tuptol
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viasatyra satyra
Tuptol
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRoaraAvis RoaraAvis
Tuptol
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Tuptol
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

Tuptol
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Tuptol
0024 d0ef 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialexxie lexxie
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaprzeblyski przeblyski
Tuptol
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viaPicki91 Picki91
Tuptol
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viaimpulsivee impulsivee
Tuptol
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted frompapiertiger papiertiger viaCannonball Cannonball
Tuptol
0598 126f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl