Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

Tuptol
2899 ddcb 500
Tuptol
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahereyes hereyes
Tuptol
Nie marnuj dobrych chwil swojego życia na kogoś, kto zaoferował Ci tylko złe.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
Tuptol
Reposted fromkels kels viakasiarzyna kasiarzyna
Tuptol
1815 e4e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Tuptol
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
Tuptol
9301 d4f5 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viahereyes hereyes
Tuptol
1956 e3b6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas
Tuptol
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacomiendolirica comiendolirica
Tuptol
7043 a6b1 500
Tuptol
6646 7f9c 500
Reposted frompiehus piehus viasomebodytolove somebodytolove
Tuptol
2013 7fcb 500
Żurnalista.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasummerwine summerwine
Tuptol
1922 410f
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
Tuptol
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viageralt geralt
Tuptol
Tuptol
8965 7e73 500
Reposted frommessinhead messinhead vianietutejsza nietutejsza
Tuptol
4625 cba2
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Tuptol
7460 35a0
Reposted fromnyaako nyaako viaemblemat emblemat
Tuptol
5200 9dd7 500
Tuptol
LIPIEC Kruszę grama i coś we mnie pękło
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl