Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

Tuptol
tak powinno być.
Tuptol
Jedynym powodem, dla którego dzisiaj wstałam z łóżka była kawa.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viaDangerousHope DangerousHope
Tuptol
5917 2afa
Tuptol
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viamrsciastko mrsciastko
Tuptol
1044 264e 500
Reposted fromtfu tfu vialemkove lemkove
Tuptol
0218 363b
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
Tuptol
3088 15b4 500
Tuptol
Tuptol
4738 29a5 500
Reposted frommessinhead messinhead viaizanna izanna
Tuptol
Nie okłamuj mnie bo kiedyś zamiast za włosy pociągnę Cię za słowa.
— Łukasz Jarema
Reposted fromorchis orchis
Tuptol
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Tuptol
Tuptol
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Tuptol
5715 03be 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vialeksandra leksandra
Tuptol
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialeksandra leksandra
Tuptol
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra

December 19 2017

Tuptol
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Tuptol
Tuptol
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Tuptol
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl