Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

Tuptol
8487 0335
Reposted fromnezavisan nezavisan viadusz dusz
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapatidaga patidaga
Tuptol
8404 e47c 500
Reposted fromtgs tgs viapomoor pomoor
Tuptol
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaidosk8 idosk8

June 25 2017

8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina vialatusek latusek
Tuptol
Tuptol
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viawiksz wiksz
Tuptol
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viaola4650 ola4650
Tuptol
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaola4650 ola4650

June 24 2017

Tuptol
3989 a797 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKokytos Kokytos
Tuptol
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Tuptol
3649 29fc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianoirceur noirceur
Tuptol
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Tuptol
6245 e07f
Reposted frompesy pesy viarzzkropka rzzkropka
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viabeinthe beinthe
Tuptol
8226 d73e 500
Reposted frommelipramine melipramine viaciarka ciarka
Tuptol
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Tuptol
Tuptol
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaohhwell ohhwell
Tuptol
1661 66a1
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl