Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

Tuptol
 Jestem wielkim fanem kobiet, które wyszły poza kuchnię i stereotyp.
Tuptol
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 via12czerwca 12czerwca
Tuptol
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via12czerwca 12czerwca
Tuptol
Reposted fromtfu tfu vialubiew0 lubiew0
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica via12czerwca 12czerwca
Tuptol
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viathauturien thauturien
Tuptol
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care via12czerwca 12czerwca
Tuptol
1658 af12 500
***
Reposted frompsychedelics psychedelics via12czerwca 12czerwca
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx via12czerwca 12czerwca
Tuptol
  Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy 
— Miuosh
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
(via cytatyvv)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier via100suns 100suns

May 03 2017

Tuptol
4618 c8fe 500
Reposted fromevidence evidence viawredna wredna
9014 a7c4 500

anitaleocadia:

Sophie Rambert - Mélancolie 1, pierre noire sur papier

Reposted fromkimik kimik viasillene sillene
Tuptol
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viapiglet piglet
Tuptol
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viavalardohaeris valardohaeris
Tuptol
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl