Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

5228 e165 500

banshy:

Faroe Islands by Even Tryggstrand

Reposted fromironbunny ironbunny viastrzepy strzepy
Tuptol
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viaSkydelan Skydelan

May 26 2018

Tuptol
Czy już nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o filmie, muzyce, czy sztuce? Ludzie żyją bez pasji i nie wiedzą co robić w życiu. Jakaś jebana wegetacja.
Reposted fromkrn krn viaHenuttaunebu Henuttaunebu
Tuptol

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel
Tuptol
burczy mi w serduszku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaBloodEve BloodEve
Tuptol
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— "Grey's Anatomy"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
Tuptol
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
Tuptol
6160 9ebc
Reposted fromseaweed seaweed viaBloodEve BloodEve
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBloodEve BloodEve
Tuptol
7533 f7a8
Reposted frompadmasam padmasam vialilacwine lilacwine
Tuptol
1357 2dcc
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

May 24 2018

9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacarmenluna carmenluna
3073 7702 500

dobre-sny:

Edit

Reposted fromdivi divi viacarmenluna carmenluna
Tuptol

Jest pan teraz w moim życiu.

Reposted fromniewinna niewinna viaCannonball Cannonball
Tuptol
5896 a31e
Reposted fromseaweed seaweed viabudas budas

May 23 2018

0330 9e55
Reposted frommistyfalcon mistyfalcon viasoko soko
Tuptol

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo via2708 2708
Tuptol
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablackiris blackiris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl