Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Tuptol
1930 2e11 500
Reposted fromdjahnee djahnee viaall-about-kate all-about-kate

June 14 2017

Tuptol
Reposted frombluuu bluuu
Tuptol
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viaDagarhen Dagarhen

May 29 2017

Tuptol
1919 8762
Reposted fromzciach zciach viakrybus krybus
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaover-land over-land
Tuptol
0692 0672
Reposted fromzciach zciach viakrybus krybus
4045 fd90 500

savvygooner:

Wtf fam

Reposted fromToshiHakari ToshiHakari viakrybus krybus
3194 01c8 500
Reposted fromyaboyizaya yaboyizaya viawasnae wasnae
Tuptol
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viasowa sowa
Tuptol

aniorro:

Richard Armitage for Esquire UK (x)

May 27 2017

Tuptol
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
Tuptol
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura, "Nocna jazda pociągiem"
2740 3cc3 500

May 21 2017

Tuptol
5420 e90d

May 14 2017

Tuptol
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahindsight hindsight

May 13 2017

Tuptol
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaalliwantisyou alliwantisyou
Eye contact is more intimate than words will ever be.
— Unknown (via urgent)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaaynis aynis
Tuptol
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove via12czerwca 12czerwca
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viaalliwantisyou alliwantisyou
Tuptol
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabessinda bessinda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl