Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

1035 8475 500

skonany:

🌹

Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Tuptol
3637 0e46 500
Reposted frompffft pffft viadancingwithaghost dancingwithaghost
Tuptol
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman

October 20 2017

Tuptol
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viagabor gabor
Tuptol
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viadesperateee desperateee

October 19 2017

Tuptol
Wybacz mi mą słabość, ale nie wiem dlaczego.
Bez ciebie trudno jest przetrwać.
Reposted fromShinaako Shinaako viaeskapiza eskapiza
Tuptol
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viapengin pengin
Tuptol
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viapengin pengin
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapengin pengin
Tuptol
Reposted fromFlau Flau viapengin pengin
Tuptol
Tuptol

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viahepi hepi
Tuptol
Nie jestem fanem spotykania ludzi, nie czuję takiego zobowiązania.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeskapiza eskapiza
6166 d7b2 500

90377:

Untitled by B G 

Reposted fromhawke hawke viapengin pengin
Tuptol
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viapengin pengin
Tuptol
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
Tuptol
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13
Tuptol
5471 aee1
Wonderland Creek
Tuptol
5696 d9c9
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viazzuuoo zzuuoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl