Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

Tuptol
4949 36e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSzczurek Szczurek
Tuptol
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamadeliine madeliine
Tuptol
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viazodynniwie zodynniwie
Tuptol
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
Tuptol
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viapiehus piehus
Tuptol
0657 f6a0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viazodynniwie zodynniwie
Tuptol
 Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają  do swoich kobiet. A ja Chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— i wzajemnie w drugą stronę.
Tuptol
Tuptol
Tuptol

February 17 2017

Tuptol
0453 40f7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Tuptol
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaAmericanlover Americanlover
Tuptol
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
Tuptol
Tuptol
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover

February 15 2017

Tuptol
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viarudosci rudosci
Tuptol
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Tuptol
3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl