Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Tuptol
4066 bd82 500
Tuptol
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
5469 93a4
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
Tuptol
Tuptol
Wspomniałeś, że po wyjściu czytałeś książki o tematyce psychologicznej. Jakie? Rzuciłem się na Antoniego Kępińskiego. Też Freud, ale jednak głównie Kępiński. W tamtym czasie panowały pewne mody czytelnicze. I był też słynny wśród hipisów profesor Kępiński. Słynny z tego powodu, że przez 19 dni z rzędu, pod okiem swoich kolegów doktorów, w klinice na Kopernika w Krakowie, zażywał coraz większe dawki LSD, poddając się eksperymentowi medycznemu pod nazwą "rebirthing", co oznacza "powtórne narodziny". Twierdzono wówczas, że za pomocą LSD można cofnąć się do początkowego punktu swojego życia i przyjrzeć mu się z perspektywy czasu. Generalnie Kępiński był w tamtym czasie modnym autorem. Napisał kilka książek. Pamiętam, że jedna z nich nosiła tytuł Schizofrenia. Okrasił ją przepięknymi obrazami autorstwa ewidentnych schizofreników - Edmunda Monsiela i Nikifora. Schizofrenicy malują bardzo dobre obrazy. 
— "Maleńczuk"
Reposted frombrzask brzask
Tuptol
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viabrzask brzask
Tuptol
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viatruustme truustme
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz vialenka024 lenka024
Tuptol
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
Tuptol
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
Tuptol
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
0910 2702 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabrzask brzask
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
8540 9973 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask

March 22 2017

Tuptol
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer "Wróć do mnie"
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish via169cm 169cm
Tuptol
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
9141 e30e
Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viastrzepy strzepy
Tuptol
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaSoulwood Soulwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl