Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Tuptol
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viathesmajl thesmajl
Tuptol
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
8842 0b61 500

September 18 2017

Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
8501 9bc4

September 16 2017

Tuptol
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viajanealicejones janealicejones
Tuptol
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapesymista pesymista
4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja via12czerwca 12czerwca
Tuptol
1016 5915 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapesymista pesymista
9197 9c2f 500
Tuptol
7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viapesymista pesymista
7340 112c 500
Reposted fromAngusJames AngusJames viapesymista pesymista
Tuptol
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viainerte inerte
Tuptol
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafreska freska
Tuptol
,,Mogę odetchnąć jak leźysz tuż obok."
Tuptol
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka via12czerwca 12czerwca
Tuptol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl