Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Tuptol
1180 f87b 500
Reposted fromczinok czinok viasober sober
Tuptol
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viaXavax Xavax
Tuptol
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaBrewOfLonging BrewOfLonging
Tuptol
4304 1025 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaXavax Xavax
Tuptol

Hotel Grande Bretagne, Athens


wish list?

Reposted frommr-absentia mr-absentia viarzzkropka rzzkropka
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Tuptol
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viaSzczurek Szczurek
Tuptol
4874 8185 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSzczurek Szczurek
Tuptol

November 08 2018

Tuptol
3120 7ead 500
Łubin. Jak w ogródkach z dzieciństwa. 
Reposted frommartynkowa martynkowa viasummerstar summerstar
Tuptol
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viatimetobegin timetobegin
Tuptol
3954 866a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapuremindx puremindx
Tuptol

November 04 2018

Tuptol
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena
Tuptol
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Tuptol
I całował ją tak jak jeszcze nikogo przedtem. I pieścił ją tak jak jeszcze nikogo przedtem. I kochał się z nią tak jak z nikim przedtem.
— Laila Shukri "Jestem żoną terrorysty"
Tuptol
0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl