Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Tuptol
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viaMountainGirl MountainGirl
Tuptol
Tuptol
Reposted fromFlau Flau viacygi-chan cygi-chan
Tuptol
3811 6603 500

tracyjleeart:

I’ll be watching you

Reposted fromdivi divi viablotind blotind
Tuptol
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viasugarvenom sugarvenom
Tuptol
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viasugarvenom sugarvenom
Tuptol
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Tuptol
0349 5aeb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viasugarvenom sugarvenom
Tuptol

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. 

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viasugarvenom sugarvenom
Tuptol
5577 8db0
Reposted fromIriss Iriss viazapachsiana zapachsiana
Tuptol
9180 f4ef 500

July 10 2018

Tuptol
Tuptol
Tuptol
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
Tuptol
2505 5b04
Reposted fromslid0 slid0 viabanshe banshe
Tuptol
Tuptol
   
Reposted from4777727772 4777727772 viabanshe banshe
Tuptol
2610 af26 500
Reposted frompampunio pampunio viafutureiscoming futureiscoming
Tuptol

jpjordaanphoto: In Bolivia they [llamas] are not found in the wild like they’re Vicuña cousins, they are only domesticated, much like cows in other parts of the world

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl