Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

Tuptol
5420 e90d

May 14 2017

Tuptol
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahindsight hindsight

May 13 2017

Tuptol
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaalliwantisyou alliwantisyou
Eye contact is more intimate than words will ever be.
— Unknown (via urgent)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaaynis aynis
Tuptol
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove via12czerwca 12czerwca
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viaalliwantisyou alliwantisyou
Tuptol
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabessinda bessinda
Tuptol
 Jestem wielkim fanem kobiet, które wyszły poza kuchnię i stereotyp.
Tuptol
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 via12czerwca 12czerwca
Tuptol
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via12czerwca 12czerwca
Tuptol
Reposted fromtfu tfu vialubiew0 lubiew0
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica via12czerwca 12czerwca
Tuptol
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viathauturien thauturien
Tuptol
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care via12czerwca 12czerwca
Tuptol
1658 af12 500
***
Reposted frompsychedelics psychedelics via12czerwca 12czerwca
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx via12czerwca 12czerwca
Tuptol
  Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy 
— Miuosh
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl