Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

Tuptol

September 14 2018

Tuptol

August 20 2018

Tuptol
1383 4b6d 500
Tuptol
1461 f27c 500
Reposted from4777727772 4777727772

August 19 2018

Tuptol
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa via12czerwca 12czerwca
Tuptol
8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viaundonee undonee
Tuptol
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste : “Jesteś taka , jaką chciałam”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaanttonine anttonine

August 16 2018

Tuptol
5270 382d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viasilence89 silence89
Tuptol
8066 ef13 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viasilence89 silence89

August 07 2018

Tuptol
4716 1210 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Tuptol
1074 ae36
Tuptol
2962 0ce9
Reposted from0 0 viatoolong toolong

August 06 2018

Tuptol
Tuptol
Reposted fromjasminum jasminum viaMountainGirl MountainGirl
Tuptol
0589 39bb
Reposted fromoutline outline vialaluna laluna
Tuptol
Albowiem potrzebny mi jest przede wszystkim człowiek, który jest oknem otwartym na morze, a nie lustrem, które mnie nudzi.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viafreeway freeway
Tuptol
Tuptol
W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym
— Oscar Wilde
Reposted fromscorpix scorpix viafreeway freeway
Tuptol
2957 de37 500
Reposted frommakle makle viahelenburns helenburns
Tuptol
Reposted fromoski oski viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl